Nov 8, 2023

Begroting Gelderdse Provinciale Staten 2024

Gelderse begroting 2024

Vandaag (8-11-2024) bespreken De Gelderse Provinciale Staten de begroting voor 2024. Een belangrijk onderwerp, hier worden voorstellen gedaan waar het (belasting)geld naartoe gaat. Voor JA21 Gelderland een belangrijke reden om een stevig verhaal neer te zetten. Statenlid Gerben Hillebrand vindt dat er teveel geld gaat naar taken waar de provincie niet verantwoordelijk voor is. JA21 vindt dat de provincie minder moet doen (alleen kerntaken), maar die dan wel goed!

JA21 Gelderland voor kleine kerncentrales

Gerben vraagt GS om zich vol in te zetten om gebruik te maken van de subsidies die het Rijk (mogelijk gemaakt door het amendement Eerdmans/Stoffer, welke in de Tweede Kamer is aangenomen) om verder onderzoek te doen naar het inzetten op zogenaamde kleine modulaire kernreactors. Door het  amendement van Joost Eerdmans komt er meer geld beschikbaar voor de ontwikkeling van small modulair reactor (SMR’s). Lees meer over het amandement op de website van de Tweede Kamer. De gedeputeerde zegt toe dat zij daar vol op inzet, zodat Gerben een klaarliggende motie daarover niet hoeft in te dienen.

JA21 Gelderland wil dat er geld bescikbaar komt voor kleine kerncentrales. Met deze vorm van groene energie hebben we geen windmolens en zonneparken nodig! Volgende week stemt Gelderse Provinciale Staten over ons voorstel. Houd onze sociale media in de gaten!