Economie

Niet de overheid, maar de markt creëert banen. Daarom wil JA21 een kleine provinciale overheid die zich richt op haar kerntaken en ondernemers maximaal de ruimte biedt. Dat betekent minder regels, lagere lasten en meer vrijheid voor ondernemers. Het MKB, als ruggengraat van de economie en motor achter de lokale werkgelegenheid, heeft hierbij onze topprioriteit.

JA21 Gelderland wil

  • Geen lastenverzwaring voor bedrijven
  • Procedures voor bedrijven vereenvoudigen en overbodige regels schrappen
  • Meer ruimte om te ondernemen, vrije zones rondom bedrijventerreinen
  • Behoud van de landbouw als economische factor van betekenis
  • Geen dwangmaatregelen om boerenbedrijven te laten stoppen
  • Behoud van economische functies en werkgelegenheid in binnensteden
  • Behoud van (winkel)voorzieningen in wijken en dorpen
  • Bevorderen van regionale marketing om zo het toerisme op de kaart te zetten en toeristische activiteiten waar mogelijk af te stemmen
  • Prioriteit geven aan een regionale detailhandelsstructuurvisie en een koopstromenonderzoek van alle winkelcentra in de provincie
  • Gemeenten, bedrijven en onderwijs stimuleren om meer te gaan samenwerken op het gebied van kennis en onderzoek. Door deze disciplines samen te brengen ontstaan er creatieve en innovatieve oplossingen.