JA21 Gelderland

JA21 is een conservatief liberale partij. Wij geloven in ondernemende mensen die hun schouders eronder zetten en samen werken aan een beter Gelderland. Wij staan voor een provincie waar mensen zich vrij voelen en aangemoedigd worden om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven en waar zij zelf zeggenschap hebben over de inrichting van hun leefomgeving.

Wij willen:

  • Geen dwang van gemeenten voor de huisvesting van asielzoekers,
  • Betaalbare woningen voor jongeren en ouderen,
  • Kerncentrales in plaats van windmolens en zonneparken,
  • Geen gedwongen uitkoop van boeren,
  • Minder bemoeienis van de overheid, lagere regeldruk,
  • Aanpak van de knelpunten in het wegennet zoals op de A12, de doortrekking van de A15 tussen Bemmel en Zevenaar naar de A12 en de aanpak van het knooppunt A30-A1,
  • Behoud van Openbaar Vervoer op het platteland,
  • Meer ruimte om te ondernemen met vrije zones rondom bedrijventerreinen,
  • Een regionale detailhandelsstructuurvisie en koopstromenonderzoek met als doel de winkelgebieden te versterken en te verbeteren,
  • Meer invloed en zeggenschap voor de Gelderse burgers door een provinciaal referendum, gekozen burgemeesters en een gekozen Commissaris van de Koning.

Dát is waar wij voor staan.

Om onze visie en ideeën te realiseren zoeken wij raakvlakken met andere politieke partijen. Dat is onze manier van politiek bedrijven. 

Deel je onze visie? Word lid van JA21.

Verkiezingsprogramma JA21 Gelderland

Provinciale Statenverkiezingen 2023