Welkom bij JA21 Gelderland!

Verkiezingsprogramma JA21 Gelderland

Provinciale Statenverkiezingen 2023

Welkom bij JA21 Gelderland!

We hebben belangrijk nieuws! Op 15 maart 2023 doet JA21 in alle 12 provincies mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. U kunt 15 maart in Gelderland voor JA21 kiezen!

Wij zijn een hard-groeiende, conservatief-liberale partij met zetels in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, het Europees Parlement, de Gemeenteraad van Amsterdam en acht Provinciale Staten. Nu komen we naar uw provincie!

Gelderland gaat gebukt onder het juk van een zelfgecreëerde stikstofcrisis. De woningbouw ligt ondanks het gigantische woningtekort nagenoeg stil en infrastructurele projecten gaan niet door. Het hardst geraakt worden zonder twijfel onze boeren. De landbouwsector wordt in haar voortbestaan bedreigd. Talloze familiebedrijven, soms al generaties oud, dreigen te verdwijnen.

JA21 maakt andere keuzes. In plaats van de boeren aan te pakken willen wij een realistisch stikstofbeleid, waarin Nederland en de agrarische sector niet langer gegijzeld worden door bureaucratische regels voor gecreëerde natuurgebieden. We verzetten ons fel tegen het stikstofbeleid en gaan boeren niet gedwongen uitkopen. Door een landelijke reparatiewet bevrijden we de provincie uit de onrealistische stikstofwet.

JA21 zet zich in voor een betrouwbaar en solide energienetwerk. Dat lukt niet met de wiebelstroom van landschapsvervuilende windturbines en grootschalige zonnevlaktes. JA21 ziet in Gelderland ruimte voor de bouw van een kerncentrale voor schone, betrouwbare en veilige energie.

JA21 wil meer betaalbare woningen, een streng en humaan asielbeleid, een realistisch stikstofbeleid en zoveel mogelijk ruimte voor werkenden, ondernemers én boeren. Dit verhaal gaan wij naar uw provincie brengen!

Het moet echt anders