Natuur, Landbouw en Platteland

Het platteland en de dorpen zijn een belangrijk deel van onze Gelderse samenleving. De culturele en economische waarde die zij brengen zijn van enorm belang voor ons allemaal. Daarom wil JA21 dat er meer aandacht komt voor de leefbaarheid van de dorpen en het platteland in Gelderland.

JA21 Gelderland wil

  • Betere leefbaarheid en verbetering van voorzieningen op het platteland
  • Geen ruimte voor de wolf in Gelderland, actieve bestrijding van de wolf indien nodig
  • Een goede balans tussen recreatie en natuurbehoud op de Veluwe
  • Centrale rol voor boeren in natuuronderhoud, behoud van natuursubsidies voor boeren