Klimaat en Energie

JA21 staat voor een betrouwbare en solide energievoorziening. Dat lukt niet met de wiebelstroom van windturbines en grootschalige zonnevlaktes, die bovendien ernstig afbreuk doen aan ons unieke landschap. In plaats daarvan moeten we vol inzetten op kernenergie als schone, veilige en betrouwbare energiebron. JA21 staat voor een rationeel beleid. We moeten ons aanpassen aan het klimaat, in plaats van vruchteloze pogingen te doen om het klimaat aan te passen.

JA21 Gelderland wil

  • Een kerncentrale bouwen in Gelderland voor veilige, betrouwbare en betaalbare energie
  • Geen nieuwe windturbines en zonnevlaktes
  • Stoppen met de aanleg van drijvende zonneparken ‘Lingepolder’ op het Lingemeer
  • Stoppen met het gasloos maken van Gelderland
  • De capaciteit van het elektriciteitsnetwerk versneld uitbreiden
  • Inzetten op waterstof als duurzame energiebron