Mobiliteit

JA21 staat voor een goed bereikbare provincie. Een goede infrastructuur is van vitaal belang voor de economie. Daarom moeten we blijven investeren in onderhoud, opwaarderen en uitbreiden van ons wegennet en onze spoor- en waterverbindingen. Het uit de auto treiteren van hardwerkende Nederlanders onder het mom van ‘duurzaamheid’ moet afgelopen zijn.

JA21 Gelderland wil

  • Inzetten op het zo snel mogelijk aanpakken van knelpunten in het wegennet
  • De A12 en de Rijnbrug bij Rhenen verbreden
  • De A15 tussen Bemmel en Zevenaar doortrekken naar de A12
  • Een extra rijstrook realiseren bij fileknelpunt A1-A30 bij Barneveld
  • Inzetten op een goede OV-verbinding in de provincie, waarbij we uitgaan van een goede busverbinding in de plaatsen waar er geen treinverbinding (mogelijk) is
  • Inzetten op verkeersveiligheid, door het veilig en duurzaam inrichten van wegen, met oog voor zowel fietser als automobilist
  • Een extra harde aanpak van roekeloos rijgedrag
  • Stimuleren van multimodaal (goederen)vervoer in de provincie, onder andere door de ontwikkeling van mobiliteitshubs, zoals de geplande mobiliteitshub in Culemborg, en door te kijken hoe multimodaal (goederen)vervoer efficiënter kan